با سلام
به استحضار میرسانیم در تاریخ 91/9/12 سرور جدید وبندوزی برای مبنای کنترل پنل وب سایت پنل آماده و قابل سرویس دهی میباشد.که اطلاعات سخت افزاری و نرم افزاری این سرور به شرح زیر میباشد.


Cpu: Intel X3430 @ 2.4GHz
Ram : 8 Gig ECC DDR3
H.D.D : 500 Gig
Port : 100 MBP
Location : USA
Control Panel : WebSitePanel
Php Version : 5
IIS Version : 7.5
MySql Version : 5
MsSql Version : 2008
.Net FrameWork : 3.5 - 4- 4.5Sunday, December 2, 2012

« برگشت