با سلام از تاریخ 1389/8/8 تا 1389/8/9 احتمالا شاهد قطعی در سرور آلمان خواهیم بود

این قطعی جهت ارتقا سرور و انتقال به سرور جدید خواهد بود

پیشاپیش از بردباری و صبوری شما تشکر می کنیم. روابط عمومی شرکت آبنوسThursday, October 28, 2010

« برگشت