به استحضار می رساند با توجه به قوانین و مقررات تدوین شده در حوزه دسترسی به خدمات سرویسهای ایران در صورت بروز هر گونه تخلف ، سو استفاده و یا سایر مصادیق مجرمانه بر اساس قانون کلیه مسئولیت ها به عهده مشتری حقیقی /حقوقی می باشد و شرکت آبنوس بنا بر الزام موجود نسبت به معرفی به مراجع قضایی و نهاد های ذیصلاح اقدام خواهد نمود .

بر همین اساس مشترک به هیچ عنوان اجازه راه اندازی و استفاده از سرویس‌ها برای دور زدن سیستم پالایش محتوای کشوری (فیلترینگ) و مشابه آن را نخواهد داشت . همچنین شرکت  آبنوس هیچگونه مسئولیتی در قبال تخلف در این موارد را نخواهد داشت و در صورت مشاهده، کشف، دریافت شکایت و یا اعلام مراجع حاکمیتی، نظارتی، امنیتی و قضایی مبنی بر عدم رعایت این موارد، مشترک مسئول پاسخ‌گویی به دعاوی مطروحه می باشد و شرکت آبنوس مشترک را برای پاسخگویی به مراجع ذیصلاح معرفی خواهد نمود.

بدیهی است که در صورت تشخیص هر گونه از موارد احتمالی تصمیم گیری برای بررسی های لازم و بعدی و ادامه ارائه خدمت و یا قطع سرویس موقت یا دائم، در اختیار شرکت آبنوس خواهد بود.Thursday, November 15, 2018

« بازگشت