مرحله %s 1
انتخاب یک پکیج
مرحله %s 2
گزینه های دامنه
مرحله %s 3
تنظیم
مرحله %s 4
تایید سفارش
مرحله %s 5
پرداخت نهایی

بخش ها:


15 گیگابایت لینوکس -

پهنای باند : 1 ترابایت
اف تی پی اکانت : نامحدود
ساب دومین : نامحدود
پارک و Addon دومین : نامحدود

20 گیگابایت لینوکس -

پهنای باند : 2 ترابایت
اف تی پی اکانت : نامحدود
ساب دومین : نامحدود
پارک و Addon دومین : نامحدود

30 گیگابایت لینوکس -

پهنای باند : 3 ترابایت
اف تی پی اکانت : نامحدود
ساب دومین : نامحدود
پارک و Addon دومین : نامحدود

50 گیگابایت لینوکس -

پهنای باند : 5 ترابایت
اف تی پی اکانت : نامحدود
ساب دومین : نامحدود
پارک و Addon دومین : نامحدود

100 گیگابایت لینوکس -

پهنای باند : 10 ترابایت
اف تی پی اکانت : نامحدود
ساب دومین : نامحدود
پارک و Addon دومین : نامحدود

Secure Transaction فرم سفارش در محیطی ایمن برای جلوگیری از IP های متقلب، مهیا شده است. شما با آدرس (54.145.38.157) وارد شده اید.