مرحله %s 1
انتخاب یک پکیج
مرحله %s 2
گزینه های دامنه
مرحله %s 3
تنظیم
مرحله %s 4
تایید سفارش
مرحله %s 5
پرداخت نهایی

بخش ها:


Server 1 -

Base Server : HP ProLiant DL320 G5p
Cpu : Intel® Core™2 Quad Processor Q6600
Ram : 8 Gig
H.D.D : 160 Gb SATA
Ip Address : 1
Bandwidth : Unlimited
location : Iran
جهت خرید تماس بگیرید

Server 2 -

Base Server : HP ProLiant DL360 G7
Cpu : 2 * Intel® Xeon® Processor X5650
Ram : 16 Gb
H.D.D : 600 Gb SAS
Ip Address : 1
Bandwidth : Unlimited
location : Iran
جهت خرید تماس بگیرید

Server 3 -

Base Server : HP ProLiant DL360 G7
Cpu : 2 * Intel® Xeon® Processor X5650
Ram : 24 Gb
H.D.D : 600 Gb SAS
Ip Address : 1
Bandwidth : Unlimited
location : Iran
جهت خرید تماس بگیرید

Server 4 -

Base Server : HP ProLiant DL360 G7
Cpu : 2 * Intel® Xeon® Processor X5650
Ram : 32 Gb
H.D.D : 900 Gb SAS
Ip Address : 1
Bandwidth : Unlimited
location : Iran
جهت خرید تماس بگیرید

Secure Transaction فرم سفارش در محیطی ایمن برای جلوگیری از IP های متقلب، مهیا شده است. شما با آدرس (34.239.158.107) وارد شده اید.