مرحله %s 1
انتخاب یک پکیج
مرحله %s 2
گزینه های دامنه
مرحله %s 3
تنظیم
مرحله %s 4
تایید سفارش
مرحله %s 5
پرداخت نهایی

بخش ها:


Vps 1 -

Cpu : 1 Core
Ram : 1 Gb
H.D.D : 50 Gig
Ip Address : 1
Port : 100 Mbps
Bandwidth : 250 Gb
Location : Iran

Vps 2 -

Cpu : 2 Core
Ram : 2 Gb
H.D.D : 100 Gig
Ip Address : 1
Port : 100 Mbps
Bandwidth : 500 Gb
Location : Iran

Vps 3 -

Cpu : 4 Core
Ram : 4 Gb
H.D.D : 200 Gig
Ip Address : 1
Port : 100 Mbps
Bandwidth : 500 Gb
Location : Iran

Vps 4 -

Cpu : 6 Core
Ram : 6 Gb
H.D.D : 300 Gig
Ip Address : 1
Port : 100 Mbps
Bandwidth : 500 Gb
Location : Iran

Vps 5 -

Cpu : 8 Core
Ram : 8 Mb
H.D.D : 400 Gig
Ip Address : 1
Port : 100 Mbps
Bandwidth : 500 Gb
Location : Iran

Secure Transaction فرم سفارش در محیطی ایمن برای جلوگیری از IP های متقلب، مهیا شده است. شما با آدرس (54.145.38.157) وارد شده اید.