مرکز آموزش

تغییر ای پی در میکروتیک

ابتدا

/ip address

سپس

print

اینترفیس را بررسی کنید و نسبت به حذف آن توسط دستور زیر اقدام کنید

remove 0

جهت افزودن ای پی جدید از دستور زیر استفاده کنید

add address=192.168.1.1/29 interface=ether1

با زدن کلید / به ابتدای خط فرمان بازگردید

به ip route بروید


/ip route

remove 0

و سپس گت وی جدیدی را وارد کنید

add gateway=gateway_ip

آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟

 پرینت این مقاله