در حال حاضر هیچ مشکل شبکه ای وجود ندارد

وضعیت سرور

در زیر وضعیت آنی سرورها را می توانید مشاهده کنید و در صورتی که مشکلی وجود داشته باشد مطلع شوید.

نام سرور HTTP FTP POP3 بارگذاری سرور Uptime
Server 1 - cPanel - USA
Server 2 - DirectAdmin - DE
Server 3 - VMWare ESXi - USA
Server 4 - Virtualizor KVM - DE
Server 5 - Windows - USA
Server 6 - cPanel - Germany