Det förekommer inga Nätverksstörningar för närvarande

Server Status

Tabellen under visar status på våra servrar. Du kan på denna sida se om de olika funktionerna fungerar eller är tillgängliga.

Server HTTP FTP POP3 PHP Info Serverbelastning Upptid
Linux 1 - VMWare ESXi - USA PHP Info
Linux 2 - DirectAdmin - USA PHP Info
Linux 3 - cPanel - USA PHP Info
Windows - USA PHP Info