هم اکنون زمان بندی شده مشکل شبکه وجود دارد

وضعیت سرور

جدول زیر وضعیت سرور ما را نشان میدهد. شما میتوانید در صورت قطع بودن سرویسی آن را چک کنید .

نام سرور HTTP FTP POP3 اطلاعات php بارگذاری سرور پایداری
Linux 1 - VMWare ESXi اطلاعات php
Linux 3 - cPanel اطلاعات php
Windows اطلاعات php