مرحله %s 1
انتخاب پکیج
مرحله %s 2
اختیارات دامنه
مرحله %s 3
پیکربندی
مرحله %s 4
تایید سفارش
مرحله %s 5
تکمیل سفارش

دسته بندی ها:


HP ProLiant DL320 G5p -

Cpu : Intel® Core™2 Quad Processor Q9400
Ram : 8 Gig
H.D.D : 250 Gb SATA
Power : 400 W
Rail Kit : Yes
Rack Mount - 1 Unit

2,000,000 تومان به صورت یک بار
HP ProLiant DL360 G7 -

Cpu : 2 * Intel® Xeon® Processor X5650
Ram : 16 Gb
H.D.D : 300 Gb SAS
Power : 2 * 460 W
Storage Controller : HP P410i
Rail Kit : Yes
Rack Mount - 1 Unit

4,000,000 تومان به صورت یک بار
HP ProLiant DL360 G7 -

Cpu : 2 * Intel® Xeon® Processor X5650
Ram : 32 Gb
H.D.D : 600 Gb SAS
Power : 2 * 460 W
Storage Controller : HP P410i
Rail Kit : Yes
Rack Mount - 1 Unit

5,000,000 تومان به صورت یک بار
HP ProLiant DL360 G7 -

Cpu : 2 * Intel® Xeon® Processor X5650
Ram : 64 Gb
H.D.D : 900 Gb SAS
Power : 2 * 460 W
Storage Controller : HP P410i
Rail Kit : Yes
Rack Mount - 1 Unit

6,000,000 تومان به صورت یک بار

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (3.215.182.36) وارد شده است.