مرحله %s 1
انتخاب پکیج
مرحله %s 2
اختیارات دامنه
مرحله %s 3
پیکربندی
مرحله %s 4
تایید سفارش
مرحله %s 5
تکمیل سفارش

دسته بندی ها:


لایسنس cPanel سرور مجازی -

لایسنس cPanel سرور اختصاصی -

لایسنس دایرکت ادمین -

لایسنس دایرکت ادمین LifeTime - Internal -
قابل استفاده فقط در سرویسهای آبنوس انفورماتیک


800,000 تومان به صورت یک بار
لایسنس cPanel سرور مجازی (اشتراکی) -

لایسنس cPanel سرور اختصاصی (اشتراکی) -

لایسنس دایرکت ادمین (اشتراکی) -

لایسنس کلود لینوکس (اشتراکی) -

لایسنس لایت اسپید (اشتراکی) -

لایسنس Virtualizor (اشتراکی) -

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (3.215.182.36) وارد شده است.