هم اکنون مشکل شبکه وجود ندارد

وضعیت سرور

جدول زیر وضعیت سرور ما را نشان میدهد. شما میتوانید در صورت قطع بودن سرویسی آن را چک کنید .

نام سرور HTTP FTP POP3 بارگذاری سرور پایداری
Server 1 - cPanel - USA
Server 2 - Windows - USA
Server 3 - VMWare ESXi - USA
Server 4 - Virtualizor KVM - DE
Server 5 - Proxmox KVM - DE